wharepaku

toilet / lavatory

Kei te hiahia te tamaiti ki te haere ki te wharepaku.
The child wants to go to the toilet.
- this is an example of an active sentence

Mā kōrua te wharepaku e whakapai.
You (2) will clean the toilet.
- this is an example of the agent emphaticFooter