whare tauā

the place where the corpse lies

Kei te whare tauā ia.
He is in the whare tauā.
- this is an example of a locative sentence

Hei roto koe i te whare tauā noho mai ai.
You will be staying in the whare tauā.
- this is an example of a locative sentenceFooter