whakatō(kia)

to plant

I whakatōkia ngā tipu e te paruauru.
The seedlings were planted by the gardener.
- this is an example of a passive sentence

Ka whakatō te paruauru i ngā tipu ā tērā wiki.
The gardener will plant the seedlings next week.
- this is an example of an active sentence


Footer