Skip Navigation Links

whakamārama(tia)

to explain

E whakamārama ana te kaiako i te mahi ki ngā tamariki.
The teacher is explaining the work to the children.
- this is an example of an active sentence

Kua whakamāramatia te mahi e te kaiako ki ngā tamariki.
The work has been explained to the children by the teacher.
- this is an example of a passive sentence


Footer