Skip Navigation Links

whakairo(tia/ngia)

carving, decorate, decorated, carve, engrave

Kātahi ngā whakairo ātaahua i te marae o Te Ore Ore.
What beautiful carvings there are in Te Ore Ore Marae.

I whakairotia ngā whakairo e ngā tohunga.
The carvings were carved by experts.
- this is an example of a passive sentence

Ka haere ngā kuia e mau kete whakairo ana ki te hui.
The old women will go to the meeting carrying their decorated bags.
- this is an example of an active sentence
Footer