whakairo(tia/ngia)

carving, decorate, decorated, carve, engrave

Kātahi ngā whakairo ātaahua kei te marae o Whāngārā Mai Tawhiti, i te whare nui o Whitireia.
What beautiful carvings there are at Whāngārā Mai Tawhiti Marae in the carved house, Whitireia.

I whakairotia ngā whakairo e ngā tohunga.
The carvings were carved by the experts.
- this is an example of a passive sentence

Ka haere ngā kuia ki te hui e kawe kete whakairo ana.
The old women will go to the meeting carrying their decorated bags.
- this is an example of an active sentenceFooter