waiata(tia)

to sing, song

Māku te waiata tautoko e waiata.
I will sing the song of support.
- this is an example of the agent emphatic

Ā muri i ia whaikōrero ka tū ngā tāngata ki te tautoko i te kaikōrero ki tētahi waiata.
After each speech the people will stand to support the speaker with a song.Footer