urupā

cemetery

Ka haere tātou ki te urupā ākuanei.
We (3/+ inclusive) will go to the cemetery soon.

I mua i tōu wehenga atu i te urupā, me pure koe i a koe anō ki te wai hei whakanoa anō hoki i a koe.
Before you depart from the cemetery, you should cleanse yourself with water in order to release yourself from tapu.Footer