tua-

prefix to numbers 1-9 to create ordinal numbers: first, second, third etc.

Ko koe te tuatahi ki te kōrero i roto i tēnei karaihe.
You are the first to speak in this class.
- this is an example of an equative sentence


Footer