tikanga

custom

Ko te tikanga matua o te marae ko te manaaki manuhiri.
The main custom of the marae is to care for the visitors.


Footer