tapahi(a), tapatapahi(a)

to cut, chop, cut up, dice

E tapatapahia ana ngā aniana e ia.
The onions are being diced by him.
- this is an example of a passive sentence

I tīkina te māripi e ia, kātahi ka tapahi ia i te pāua.
He fetched the knife, then he chopped the pāua.
- this is an example of an active sentenceFooter