takahi(a)

to tramp, tread, abuse, disregard

E takahia ana te whenua e ngā waewae o ngā manuhiri.
The ground is trodden on by the feet of the visitors.
- this is an example of a passive sentence

Kaua e takahi tikanga.
Do not disregard customs.
- this is an example use of Kaua e - Do notFooter