tī hāte

t-shirt

Kei hea ngā tī hāte?
Where are the t-shirts?
- this example uses hea to ask where

E pīrangi ana koe ki tēnei tī hāte kōwhai?
Do you want this yellow t-shirt?
- this is an example of an active sentenceFooter