rua

two

Kia rua ngā huka.
Two sugars please. (Let it be two sugars.)

Tokorua ngā wāhine kei tēnei rūma.
There are two women in this room.


Footer