rārangi

queue, list

E tatari ana au ki te rārangi kia hoko ai i ōku hū.
I am waiting in the queue to pay for my shoes.
- this is an example of an active sentence
- this example uses "ai" to indicate purpose

He rārangi roa kei te toa.
It is a long queue at the shop.
- this is an example of a classifying sentence

Kāore au e whanga ana ki te rārangi.
I will not wait in the queue.
- this is a negative verbal sentenceFooter