pūhera

parcel

Kei te hari au i ngā pūhera ki te waka.
I am carrying the purchases to the car.
- this is an example of an active sentence

I tēnei rā, he maha ngā pūhera i hokona e au.
Today I bought many parcels.

Kua whakakopaina ngā pūhera e ngā kaihoko.
The parcels have been wrapped by the shop assistants.
- this is an example of a passive sentenceFooter