pīrangi(tia)

desire / want

E pīrangi ana a Māui ki tēnā aihikirimi.
Māui desires/wants that icecream by you.
- this is an example of an active sentence

pīrangi always takes ‘ki’ rather than ‘i’.Footer