Skip Navigation Links

oho, whakaoho(a)

awake, wake up

Kua oho mai koe.
You’re awake.
- this is an example of a stative sentence

Ka taea au te whakaoho e koe ā te whitu karaka?
Are you able to wake me at 7 o’clock?
- learn how to use the kupu taea

Oho ai au i te ono karaka i te ata.
I wake up at six o'clock in the morning.
- this example uses "ai" for customary actionFooter