mōhio(tia)

know

Kei te mōhio ngā tauira ki te reo Māori.
The students know the Māori language.
- this is an example of an active sentence

mōhio always takes ‘ki’ rather than ‘i’.

E mōhiotia whānuitia ana a Te Puea Hērangi e ngā tāngata Māori o te motu.
Te Puea Hērangi is widely known by Māori people from all over the land.
- this is an example of a passive sentenceFooter