koruru

carved head at the apex of the meeting house

Ko te koruru te ūpoko o te tipuna o te wharenui.
The koruru is the head of the ancestor of the meeting house.
- this is an example of an equative sentence


Footer