kohi(a)

collect, gather

Ka kohi au i te kaimoana.
I will collect the seafood.
- this is an example of an active sentence

Ka kohi pipi au.
I will go pipi gathering.
- this is an example of an active sentence

I kohia ngā pipi e au.
I gathered the pipi.
- this is an example of a passive sentenceFooter