kaumātua

elder

He kaumātua ia.
She is an elder.
- this is an example of a classifying sentence

Ko ngā kaumātua ngā tāonga o te ao Māori.
The elderly people are the treasures of the Māori world.
- this is an example of an equative sentence


Footer