kāri nama

credit card

I hokona e au ki tāku kari nama.
I paid with my credit card.
- this is an example of a passive sentence

Kei roto tāku kāri nama i tāku pāhi.
My credit card is in my wallet.
- this is an example of a locative sentenceFooter