kāore e kore

without a doubt

Kāore e kore, ka mauria mai e ia tāna hoa wahine.
Without a doubt, he will bring his girlfriend.
- this is an example of a passive sentence

Kāore e kore, ka patai ia i a ia ā tēnei pō.
Without a doubt, he will ask her tonight.
- this is an example of an active sentenceFooter