kāinga

home

Me hoki tātou ki te kāinga.
We (3+ inclusive) should return (go back) home.
- this is an example of using Me - Should

Kei te kāinga au.
I’m at home.
- this is an example of a locative sentenceFooter