huarahi

street/road

He aha te ingoa o tōu huarahi?
What’s the name of your street?
- this example uses he aha to ask what

E tū ana te waka ki te huarahi.
The car is parked on the road.
- this is an example of an active sentence


Footer