hoki(a)

return, also

E hoki ki tōu maunga kia pūrea ai koe e ngā hau a Tāwhirimātea.
Return to your mountain so that you may be refreshed by the winds of Tāwhirimātea.
- this is an example of a command in simple active form

Me hoki koe ki tōu ake marae ki te ako i te kawa.
You should return to your own marae to learn protocol.
- this is an example of using Me - Should

He whaea ahau, he kaiwhakahaere hoki.
I am a mother and also an administrative assistant.
- this is an example of a classifying sentence


Footer