awa

river

Ko Ruamāhanga te awa.
Ruamāhanga is the river.
- this is an example of an equative sentence

Ka whakawhiti tātou i te awa ki te wāhi kūiti.
We’ll cross the river at the narrow part.
- this is an example of an active sentenceFooter