Hereturikōkā

August

Ā te marama o Hereturikōkā ka haere mātou ki Ruapehu ki te whakaretireti.
In the month of August, we (3 exclusive) will go to Ruapehu to ski.
- this is an example of an active sentence

Another name for August is Ākuhata.Footer