Haumia-tiketike

Atua of wild food

Ko Haumia-tiketike te atua o te aruhe he kai matua nā te Māori.
Haumia-tiketike is the atua of the fernroot, a staple food of the Māori.
- this is an example of an equative sentence

Atua means primeval ancestors with influence over particular domains.Footer